10421
1
تحقیقاتی

 

 

گردش کار پرداخت اعتبارات تحقيقاتي

1-      دريافت نامه تخصيص اعتبارات تحقيقاتي توسط واحد پشتيباني موسسات
2-      درخواست واحد فناوري جهت پرداخت اعتبارات مربوطه به همراه ارائه مدارک ايده محوري و ليست بيمه پرسنل و تکميل فرم پیوست شماره 21
3-      ارسال مدارک ارائه شده به مرکز رشد جهت تاييد
4-      صدور نامه پرداخت اعتبارات تحقيقاتي و ارسال به امورمالي
5-      صدور چک مربوطه و اخذ تاييديه
6-      مراجعه به امور مالي جهت اخذ چک اعتبارات تحقيقاتي

 اعتبارات تحقيقاتي

اعتبارات تحقيقاتي با توجه به ايده محوري واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد توسط دفتر طرحهاي تحقيقاتي تعيين شده و و پس از تصویب توسط هیات رییسه شهرک در فازهاي مختلف در رديفهاي پرسنلي و غير پرسنلي براساس تایید ناظر محترم و دفتر طرحهای تحقیقاتی آزاد و توسط واحد مديريت پشتيباني موسسات پرداخت مي شود. پرداخت اين اعتبارات منوط به ارائه مدارک ايده محوري جهت پرداخت از رديف غير پرسنلي و ليست بيمه پرسنل به همراه فرم مربوط(پیوست شماره 21) جهت پرداخت از رديف پرسنلي مي باشد. کليه مدارک بايستي به تاييد مرکز رشد واحدهاي فناوري برسد.
- پرسنلي
اين رديف جهت پرداخت بخشي از حقوق و دستمزد پرسنل پيش بيني شده است که واحدهاي فناوري بايستي ضمن ارائه اصل و کپي ليست بيمه افراد تحت پوشش خود فرم مربوطه (پیوست شماره 21) را تکميل و به واحد پديريت پپشتيباني ارائه نمايند. اين واحد با بررسي ليست مزبور نسبت به ممهور کردن اصل ليست و عودت آن اقدام و نامه پرداخت را صادر وبه مديريت مالي ارسال مي نمايد. واحد فناوري با مراجعه به امور مالي چک خود را دريافت مي نمايد.
- غير پرسنلي

اين رديف جهت پرداخت هزينه هاي ناشي از انجام تحقيقات در مورد ايده محوري مراکز رشد تعريف گرديده که واحدهاي فناوري ضمن درخواست جهت پرداخت و تاييد مرکز رشد به واحد مديريت پشتيباني موسسات جهت پيگيري دريافت مبالغ مربوطه اقدام مي نمايند. مديريت پشتيباني موسسات نيز پس از بررسي مدارک مربوطه اقدام به صدور نامه پرداخت و ارسال به مديريت مالي و اداري مي نمايد.

 

1390/04/21
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1.5 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
 
 
Powered by DorsaPortal