14582
1
خدمات قابل ارایه

 

• پروژه یابی و بازاريابي
• امور قراردادها
• نظارت و کنترل پروژه
• امور دفتری


پروژه یابی:

• برقراری ارتباط با صنایع و سازمانهای اجرایی به منظور شناسایی نیازهای کــاری و دریـافت اولویتهای برنامه ای و تعریف پروژه های تحقیقات کاربردی- توسعه ای
• دعوت از صنایع بزرگ جهت بازدید از شهرک و آشنایی با پتانسیلهای واحدهای فناوری مستقر جهت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، توسعه‌ای، کاربردی آنها
• اطلاع رسانی به واحدهای فناوری مستقر از طریق اعلام کتبی، قراردادن عناوین طرح‌ها و اولویتهای تحقیقاتی و فرمهای مربوطه بر روی سایت شهرک
• هماهنگی و ایجاد تسهیلات لازم جهت برگزاری جلسات فیمابین واحدهای فناوری مستقر وکارفرمایان طرح‌ها جهت نهایی کردن شرح خدمات و امور مربوط به قرارداد
• ارسال پیشنهاد پروژه های واحدهای فناوری مستقر در شهرک به مراکز ذی ربط و پیگیری تا مرحله عقد قرارداد


امور قراردادها:

• عقد قراردادهای پژوهشی مربوط به ایده محوری، نیمه صنعتی و سایر طرح های پژوهشی واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد
• تبادل قرارداد فیمابین شهرک و کارفرمایان بیرونی (صنایع و سازمانها ) و واگذاری به واحدهای فناوری مستقر
• تبادل قرارداد باز یا تفاهم نامه همکاری با سازمان ها و صنایع
• عقد قراردادهای نظارت با ناظرین و دستگاه های نظارت


کنترل پروژه و نظارت:

جهت حفظ و ارتقا کیفیت تحقیقات و تداوم آن، انجام پروژه ها با کیفیت بالا و هدایت و کنترل مداوم آن در مسیر صحیح، دفتر طرح‌ها در بخش کنترل پروژه و نظارت به امور ذیل می پردازد:
• کنترل روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی در دست اجرا توسط واحدهای فناوری مستقر در شهرک اعم از پروژه‌های ایده محوری، نیمه صنعتی و سایر طرح های پژوهشی
• برگزاری جلسات نظارت و کنترل پروژه با حضور مجری، ناظر و نماینده دفتر طرح‌ها
• دریافت گزارش های پیشرفت پروژه و مرحله ای، دریافت نظر ناظر، انعکاس به مجری جهت انجام اصلاحات و کنترل آن

 

1390/04/08
Powered by DorsaPortal