9845
1
دوره های آموزشی سال 1393
دوره هاي آموزشي  زمستان 1393
   

رديف

كد دوره

نام دوره

مدرس

ساعت برگزاري

تاريخ برگزاري

هزينه(ريال)

1

ISTT049

چرخه عمر فناوري محصولات در شركتهاي دانش بنيان

مهدي زاهدي

8

93/10/21

1,100,000

2

ISTT208

نقش تحقيق و توسعه در مديريت بحران سازمانهاي دانش بنيان

نصرت اله نصيري

8

93/11/05

1,160,000

3

ISTT097

حسابداري بهاي تمام شده ( حسابداري صنعتي )

علي احتشام پور

16

93/11/12-13

2,000,000

4

ISTT007

تهيه طرح تجاري BP

مهدي زاهدي

16

93/11/19-20

1,800,000

5

ISTT223

اصول و مكاتبات بازرگاني به زبان انگليسي

مجيد سبزه واري

8

93/11/29

900,000

6

ISTT292

برنامه بازاريابي Marketing plan

داود منوچهري كيا

8

93/12/06

1,200,000

7

ISTT232

آشنايي با قوانين و مقررات صادرات و واردات

خسرو  مژده اي

8

93/12/13

1,250,000

8

ISTT265

مديريت نوآوري و مهندسي خلاقيت

سيد مجيد احمدي

8

93/12/20

1،000،000

1393/10/13
Powered by DorsaPortal